Shtëpi dyshe dhe në varg

Ata që ndërtojnë shtëpi dyshe apo në varg arrijnë të shfrytëzojnë maksimalisht sipërfaqen e truallit dhe ndërtojnë ekonomikisht. Poashtu këtu vlejnë rregulla të njejta sikurse të shtëpit një familjare kombinimi i bllokave të Silka-s dhe Ytong.

Shtëpitë ideale dyshe dhe në varg

  • Muret bartëse nga bllokat Silka për të gjitha muret mbi sipërfaqe të tokës.
  • Muret ndarëse të shtëpive nga bllokat Silka, poashtu edhe tek ndërtimet asimetrike.
  • Muret ndarëse mund të ndërtohen edhe me Ytong nëse nuk kërkohen izolim prej zhurmës, përndryshe duhet të përdoren bllokat Silka.
  • Muret e bodrumeve sugjerohet të ndërtohen prej bllokave Silka për shkak të statikës, në rast kur statika nuk është problem atëherë mund të përdoren edhe bllokat Ytong.