Shërbimet dhe Kontaktet

Ne ju këshillojmë juve si Planera/Arkitekta, ndërmarrës të ndërtimeve,
investitor apo tregtar të materjalit ndërtimor .

Përmes stafit ton profesional si Inxhinierit, udhëheqësit të muratimit, shitjes dhe Marketingut
ne ju ofrojmë edhe këshilla profesionale lidhur me materjalet ndërtimore të cilët janë të certifikuar
prej DEKRA si këshilltar për Energji.

Personat me profilin e lartëpërmendur mund ti kontaktoni
përmes shërbimit për konsumator në
Numrat e telefonit: 038 600 701 dhe 0800 18 188

Personat kontaktues

Halil Gashi
Tel: +377 44 508 970
e-mail: halil.gashi@xella.com
 

Albert Mustafa
Tel: +377 45 233 507
e-mail: albert.mustafa@xella.com

 

Sami Bresa
Tel: +377 44 506 829
e-mail: sami.bresa@xella.com

 

Lumni Krasniqi
Tel: +377 44 161 574