Objektet shumëkatëshe për banim dhe punë

Përparësi kryesore te banesat moderne kolektive është që ato të jenë të ndërtuara me kualitet të lartë.

Shfrytëzimi optimal i sipërfaqes së truallit përmes ndërtimit të objekteve shumëkatëshe është e mundur nëse për këtë përdoret material i duhur ndërtimor. Për këtë zgjidhja më optimale është që objektet të jenë të ndërtuar me bllokat Silka dhe pjesërisht Ytong.

Me këtë arrihet të plotësohen kërkesat për izolim termik, aftësi bartëse dhe mbrojtje ideale nga zhurma, pra ndërtohet një sistem mirë i lidhur në mes vete.

Objektet shumëkatëshe ideale për banim

  • Muret e jashtme funksionale prej bllokave Silka.
  • Të gjitha muret e mbrendshme dhe muret ndarëse prej bllokave Silka, garazhet e thella me Silka apo me Ytong Multipor.
  • Muret jo bartëse të bodrumeve sugjerohet të ndërtohen nga Silka apo Ytong.