Mbrojtja nga zjarri

Aftësia e ruajtjes së energjisë tek bllokat Silka është tejet domethënëse, aftësi të cilën nuk e posedon asnjë lloj tjetër i materialeve ndërtimore.

Materiali prej të cilave prodhohet Silka ndikon që ju të mos ndjeheni të rrezikuar në rast të zjarreve, sepse bllokat Silka janë të pa djegshëm.