Shërbimet dhe Kontaktet

Ne ju këshillojmë juve si Planera/Arkitekta, ndërmarrës të ndërtimeve,
investitor apo tregtar të materjalit ndërtimor .

Përmes stafit ton profesional si Inxhinierit, udhëheqësit të muratimit, shitjes dhe Marketingut
ne ju ofrojmë edhe këshilla profesionale lidhur me materjalet ndërtimore të cilët janë të certifikuar
prej DEKRA si këshilltar për Energji.

Personat me profilin e lartëpërmendur mund ti kontaktoni
përmes shërbimit për konsumator në Tel : 0381 580 161 apo 0800 18 188

Personat kontaktues